สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การนำความร้อนของเจอร์เมเนียม