สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เกณฑ์การนั่งสำหรับการจัดตั้งเครื่องบดหินโอริสสา