สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ดินขาวกรวยบดผู้ให้บริการในแอฟริกาใต้