สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานปูนซีเมนต์