สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมนี