สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลการดำเนินงานที่เชื่อถือได้บดหิน