สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์บดย่อยขยะแบบพกพามีราคาเท่าใด