สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินทรายสามารถขายได้เท่าไหร่