สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รองเท้าหินขนาดเล็กของบดกราม