สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กรามย่อยขยะในนามิเบียเพื่อขาย