สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบดจากจีนแอมป์ราคาแอมป์