สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานลูกกลิ้งเดนเวอร์โรงงานเรย์มอนด์มองโกเลีย