สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวแทนฝ่ายขายการทำเหมืองชายฝั่ง