สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์การทำเหมืองทรายที่ใช้ในฟิลิปปินส์