สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลิตกระดาษในท่อน้ำในบรรยากาศ