สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ยี่ห้อค้อนค้อนไหนแข็งแกร่ง