สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดชนิดที่สมบูรณ์ที่สุด