สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานบรรจุรถบรรทุกหัวหน้างานในมหาน้ำเชื้อ