สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผลิตลูกแร่ทองคำขนาดเล็ก