สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เริ่มต้นธุรกิจการขุดในแอฟริกาใต้