สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เบรกเกอร์ไททาเนียมเหล็กไทเทเนียม