สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ติดตั้งค่าใช้จ่ายของทรายทำให้กระบวนการแห้งกระบวนการเปียก