สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทรายแร่ไทเทเนียมทำให้สายการผลิตเครื่องแร่ทรายไทเทเนียม