สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ที่มีคุณภาพสูงสั่นให้อาหารพืชเครื่องป้อนสำหรับบดหิน