สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การจ้างอุปกรณ์ทำเหมืองแอฟริกาใต้