สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กรวยไฮโดรลิกปรับเครื่องเสียเอาท์พุท