สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องทำลายหินรูปกรวยสีเขียวของเหล็กออกไซด์