สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วัสดุของหน้าจอสั่นสะเทือน