สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มือถือหน้าจอมือถือและคั้นในแอฟริกา