สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไม่ได้เริ่มต้นเครื่องเป่าไฟฟ้า