สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สุดยอดโต้กลับเสียสถานีย่อยมือถือ