สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทุ่งถ่านหิน