สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องอัดก้อนผงเหล็กออกไซด์แร่