สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเทศจีนผู้ผลิตโรงงานผลิตลูกปูนซีเมนต์