สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดคอนกรีตผลิตตันต่อชั่วโมง