สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สเปรย์เครื่องเคลือบสเปรย์