สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สถานที่ต่างๆของการฝากเหล็ก