สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บทวิจารณ์การสั่นของไฟล์จีน