สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดกรวยติดตามอย่างต่อเนื่อง