สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มืออาชีพที่ดีที่สุดที่มีอยู่จาก