สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานคัดกรองแมงกานีสเรย์มอนด์คัดกรองแมงกานีส