สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แคตตาล็อกเครื่องจักรโรงสีเกล็ด