สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มินิได้รับการรับรองที่มีประสิทธิภาพสูงผู้ผลิตบดเพลาแนวตั้ง