สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงฆ่าสัตว์และการแปรรูปไอน้ำท่อน้ำหม้อไอน้ำจำหน่าย