สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้นทุนการผลิตของโรงงานกลิ้ง