สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินทรายขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางบด