สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการต่างๆของการทำให้บริสุทธิ์ทราย