สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์สำหรับทำลายเหล็กออกไซด์สีดำ