สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชิ้นส่วนทดแทนสำหรับเครื่องกำจัดขยะ