สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องซัลเฟอร์เรย์มอนด์ซิลต์